Cover

„Media są na celowniku”, pisze w tytule Népszabadság, nawiązując do projektu ustawy medialnej, nad którym pracuje nowy centroprawicowy rząd. Według tego lewicowego dziennika projekt zawiera rozstrzygnięcia „sprzeczne z prawem europejskim”, które „ograniczają wolność wypowiedzi”. Chodzi między innymi o nałożony na media wymóg zarejestrowania się u władz, precyzyjnego informowania o ważnych wydarzeniach i publikowania sprostowań tych, którzy czuliby, że ich honor doznał uszczerbku albo naruszona została ich ludzką godność.