Cover

„Prokurator prowadzi dochodzenie w sprawie naftowych interesów Carla Bildta”, informuje [Dagens Nyheter](http:// www.dn.se). Od 2000 do 2006 r. minister spraw zagranicznych był członkiem rady nadzorczej firmy naftowej Lundin Oil, wobec której 21 czerwca wszczęto postępowanie wyjaśniające. Przedsiębiorstwo jest podejrzane o współudział w zbrodniach wojennych i zbrodniach przeciwko ludzkości popełnionych w Sudanie w latach 1997–2003. Dziennik precyzuje, że tak naprawdę – chyba że pojawiłyby się nowe okoliczności albo oskarżenie – pozycja Bildta nie jest zagrożona.