Cover

„Piętnastu skąpców”, tak na swojej pierwszej stronie Lidové Noviny nazywają centroprawicowy rząd koalicyjny premiera Petra Nečasa, powołany 13 lipca, półtora miesiąca po wyborach parlamentarnych. „Skąpcy” zobowiązali się zrównoważyć budżet do 2016 r., zmniejszyć deficyt do poziomu poniżej 3% PKB do 2013 r., obniżyć o 10% płace pracowników sektora publicznego, w tym nauczycieli, dokonać cięć w zasiłkach społecznych dla najuboższych, skrócić urlopy macierzyńskie i podwyższyć opłaty za usługi medyczne.