Cover

„Duński rząd ukrywa rasizm”, Jyllands-Posten tłumaczy, skąd się wzięła ta krytyczna opinia – w sierpniu Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowejoceni natężenie tego zjawiska w Danii. Lecz według Ośrodka Dokumentacji i Doradztwa ws. Rasizmu, raport przekazany Komitetowi przez rząd bagatelizuje sytuację. Dokument pomija m.in. 560 przypadków przemocy na tle rasowym lub religijnym odnotowanych przez służby wywiadu. 26 lipca, Ośrodek przekaże ONZ zmienioną wersję raportu.