Cover

„Fillon odurzony polityką twardego karania”, pisze w tytule Libération; jest to komentarz do weta premiera postawionego rozwiązaniu zalecanemu przez minister zdrowia. Pomysł polega na eksperymentalnym utworzeniu punktów, w których narkomani mogliby w sposób higieniczny wstrzykiwać sobie substancje odurzające. Lewicowy dziennik po raz kolejny oskarża rząd o wdrażanie twardej, brutalnej polityki, a to z uwagi na coraz bliższe wybory prezydenckie w 2012 r. A przecież, jak zauważa gazeta, „w sześciu krajach europejskich (Szwajcaria, Holandia, Niemcy, Hiszpania, Luksemburg i Norwegia), w których już istnieją takie punkty robienia zastrzyków, zmniejsza się liczba przypadków przedawkowania i zakażeń”. Zwłaszcza w Szwajcarii „liczba zgonów w wyniku przedawkowania spadła z 400 w 1991 r. do 152 w 2007 r., a liczba zakażeń HIV spadła o 60 procent”.