Cover

Każdego dnia Polska wyrzuca tysiące euro na śmietnik, pisze na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza. Już od miesiąca Unia Europejska nalicza Polsce kary, bo ta – wbrew obietnicom złożonym w chwili akcesji – łamie przyjęte zobowiązania. Chodzi o gospodarkę odpadami – w tym roku na wysypiska miało trafiać o jedną czwartą śmieci mniej, tymczasem ich ilość udało się zmniejszyć jedynie o 8%. Co gorsza, według GW około 40% odpadów trafia na nielegalne wysypiska. Za każdy dzień zwłoki w wypełnieniu podjętych przez Polskę zobowiązań Bruksela liczy sobie 40 tysięcy euro. Warszawa może jeszcze uniknąć kary, jeśli do 1 stycznia 2011 r. udowodni, że spełni swoje obietnice. W przygotowaniu jest już ustawa, na mocy której to gminy stałyby się właścicielami śmieci i odpowiadały za ich utylizację. Wśród krajów unijnych, tylko Polska i Węgry nie wprowadziły jeszcze takiego rozwiązania.