„Komisja Europejska zgadza się rozważyć inną metodę liczenia długu publicznego”, donosi Pùblico. Dziewięć krajów członkowskich (Polska, Węgry, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Bułgaria, Litwa, Łotwa i Szwecja) wystąpiło z listem domagającym się od unijnych władz uwzględnienia przy określaniu wysokości budżetu i deficytu krajowego kosztu reform systemu emerytalnego, wprowadzonych zresztą na żądanie UE. Obecnie obowiązujące zasady są, według wnioskodawców, krzywdzące dla krajów, które zmieniły swoje przepisy emerytalne, co uniemożliwiło im spełnienie kryteriów konwergencji ustanowionych w pakcie stabilności. Propozycja ta „pojawia się w chwili, gdy rynki finansowe zdają się ponownie odczuwać niepokój w związku z możliwą niewypłacalnością Irlandii i krajów Europy Południowej”, zauważa Pùblico.