Cover

Serbski parlament przyjął 175 głosami przeciwko 19 rządową uchwałę określającą zasady przyszłych relacji z Prisztiną. Głosi ona, że Belgrad zadowoli się przyznaniem szerokiej autonomii serbskim gminom w północnym Kosowie, o ile wspólnota międzynarodowa przestanie domagać się formalnego uznania niepodległości byłej serbskiej prowincji. Oznaczałoby to rezygnację Serbii z podziału Kosowa lub jego powrotu do serbskiej strefy wpływów, zauważa gazeta.