Cover

Dziennik gospodarczy ujawnia nową propozycję, w myśl której kraje zmagające się z bankructwem swoich instytucji finansowych będą musiały ponieść znaczną część kosztów planów ratunkowych, jeśli zechcą otrzymać pomoc z Unii. Projekt, który krążył już pod koniec roku wśród urzędników eurogrupy, przewiduje, że kraje, znajdujące się w tarapatach, będą musiały współfinansować wraz z Europejskim Mechanizmem Stabilizacyjnym (EMS)ratowanie banków, bądź zagwarantować, że EMS nie poniesie w związku z tym strat. Wielu sądziło, że bezpośrednie dokapitalizowanie banków pozwoli uniknąć powiększania długu publicznego państw, których banki wpadły w tarapaty finansowe.