Skazanie za korupcję na cztery lata więzienia Ernsta Strassera, członka europarlamentu i byłego austriackiego ministra spraw wewnętrznych trzeba „ogłosić wzdłuż i wszerz Unii Europejskiej” jako środek odstraszający przed łapownictwem, zagrzmiał European Voice. Polityk został złapany przez dziennikarzy Sunday Times udających lobbystów, którzy oferowali mu pieniądze w zamian za polityczne poparcie. „Wyrok na Ernsta Strassera wskazuje na potrzebę ustanowienia urzędu prokuratora UE”, wnioskuje tygodnik, chwaląc władze austriackie za „szybkie i energicznie” prowadzenie sprawy. Tygodnik dodaje –

Trudno wyobrazić sobie podobny przypadek, w którym krajowy wymiar sprawiedliwości wystąpiłby tak zdecydowanie przeciwko korupcji w instytucjach UE. Niezależnie od orzeczenia w sprawie Strassera, które niestety jest raczej wyjątkiem niż normą, Wspólnota wciąż potrzebuje własnego prokuratora, z uprawnieniami do prowadzenia spraw na całym jej obszarze, by stać na straży jej interesów finansowych. Traktat lizboński daje UE możliwość ustanowienia takiej prokuratury europejskiej. Nadszedł najwyższy czas, aby tę sposobność zrealizować.