Cover

Jest kompromis w sprawie przyszłego budżetu Unii, donoszą brukselskie źródła, na które powołuje się dziennik. Porozumienie zakłada, że obejdzie się bez dalszych cięć w funduszach spójności i Wspólnej Polityce Rolnej, „co z punktu widzenia Polski jest sukcesem”. Ostateczny kształt budżetu Unii na lata 2014-2020 ma zostać przypieczętowany na szczycie UE, który odbędzie się w na początku lutego.