Cover

Były minister finansów i przywódca opozycyjnych liberałów, Claus Hjort Frederiksen, ostrzega przed chińskimi zamiarami wobec Arktyki. W ostatnich miesiącach wiele tamtejszych przedsiębiorstw górniczych rozpoczęło poszukiwania i negocjacje, w celu eksploatacji – niekiedy z udziałem firm zachodnich – złóż minerałów na wyspie.

„Eksploatacja złóż jest środkiem, nie celem”, przekonuje Claus Hjort Frederiksen w wywiadzie udzielonym dziennikowi. Twierdzi on, że prawdziwym celem jest „usadowienie się na Arktyce” i przypomina, że Chiny wystąpiły o przyznanie im statusu obserwatora w Radzie Arktycznej.