Cover

W sondażu opublikowanym przez dziennik 29 stycznia tylko 41% Serbów deklaruje, że zagłosowałoby za akcesją kraju do UE. To najniższy od dziesięciu lat poziom poparcia, niższy o 18% od wyniku odnotowanego w takim samym sondażu przeprowadzonym w czerwcu 2012r.

Danas tłumaczy, że jest to efekt „kryzysu gospodarczego i ubóstwa” dotykającego Serbię, „warunków narzucanych przez UE w procesie akcesyjnym”, zwłaszcza w sprawie Kosowa, „nieznajomości zasad funkcjonowania UE” i „sprzecznych komunikatów wysyłanych do obywateli przez poprzednią i obecną władzę” w Belgradzie.