Cover

Według prognoz ministerstwa pracy 35% dzieci, które urodzą się w tym roku w Polsce (z 390 000) przyjdzie na świat w rodzinach „ledwo wiążących koniec z końcem”. Miesięczny dochód na osobę nie przekracza w nich 539zł (135 euro). 132 000 rodziców otrzyma w związku z tym dodatek socjalny wypłacany najuboższym. „To mit, że ubóstwo dotyka przede wszystkim osoby starsze”, zauważa cytowany przez dziennik ekspert, który dodaje, że „Polska nie jest krajem dla młodych ludzi”.