Cover

Najnowszy raport Komisji Europejskiej na temat mechanizmu współpracy i weryfikacji w sądownictwie, w związku ze zbliżającą się perspektywą dołączenia Rumunii do strefy Schengen, wskazuje na to, że rząd wdrożył siedem z dziesięciu rekomendacji zawartych w poprzednim raporcie, ale konstatuje też, że, o ile porządek konstytucyjny został przywrócony, to „reforma, która miała zapewnić niezależność wymiaru sprawiedliwości, nie została wprowadzona w życie”. Komisja krytykuje presje wywierane na instytucje, brak uszanowania niezależności sądownictwa, zastraszanie, a nawet „kampanie medialne mające znamiona molestowania wobec sędziów”. Domaga się jednocześnie zagwarantowania dostępu do wolnych i pluralistycznych mediów.