Cover

Parlament przyjął 31 stycznia dwie ustawy otwierające drogę do przyjęcia wspólnej waluty: pierwsza wprowadza „złotą regułę” równowagi budżetowej, druga określa szczegółowy kalendarz przejścia od łata do euro do 1 stycznia 2014r.

Do końca marca Ryga zamierza przedłożyć Komisji Europejskiej i Europejskiemu Bankowi Centralnemu formalny wniosek o przyjęcie do eurolandu.