Cover

Kraje nordyckie wydają się idealnym wzorcem do naśladowania. Szwecja, Dania, Norwegia i Finlandia zajmują wysokie miejsca w rankingach, poczynając od konkurencyjności gospodarczej, a kończąc na służbie zdrowia czy poczuciu szczęścia. Udaje im się uniknąć zarówno gospodarczego uwiądu krajów południowej Europy jak i skrajnych nierówności właściwych Ameryce.

Proponują projekt reformy sektora publicznego, mający uczynić go wydajniejszym i bardziej elastycznym, któremu w najbliższych latach będzie się bacznie przyglądał świat.