Cover

W tajnym programie CIA obejmującym transport, przetrzymywanie i torturowanie domniemanych terrorystów po zamachach z 11 września brały udział 54 kraje, wynika z raportu opublikowanego przez organizację Open Society Justice Initiative (OSJI). Niektóre kraje miały zezwalać samolotom CIA na korzystanie z ich przestrzeni powietrznej i tankowanie, a inne, w tym Polska i Litwa, utrzymywać na swym terytorium „tajne więzienia”, w których przesłuchiwano, a także torturowano podejrzanych o terroryzm.