Cover

Ministrowie spraw zagranicznych Chorwacji i Słowenii doszli do porozumienia w sprawie sporu bankowego dzielącego dwa kraje od czasu rozpadu Jugosławii, blokującego ratyfikację przez Lublanę traktatu akcesyjnego Chorwacji z UE.

Porozumienie, którego szczegóły nie zostały ujawnione, ma być podpisane przez szefów rządów obu krajów 19 lutego.