Cover

„Donald Tusk negocjuje w Brukseli unijny budżet, który zdecyduje o tempie rozwoju cywilizacyjnego Polski”, zauważa konserwatywny dziennik. Gazeta podkreśla, że „to może być już ostatni tak wielki wspólny budżet Unii, dlatego tak ważne jest osiągnięcie dobrego porozumienia”. Według komisarza ds. budżetu, Janusza Lewandowskiego, kolejne negocjacje budżetu UE nie będą już „takie ważne, albowiem więcej pieniędzy zostanie przeznaczonych na finansowanie rdzenia Unii, czyli strefy euro”.