Cover

Sejm wypowie się dziś na temat ratyfikacji paktu fiskalnego. Większość partii, z wyjątkiem głównej partii opozycyjnej Prawo i Sprawiedliwość i Solidarnej Polski (wyłonionej z PiS-u), ma się opowiedzieć za paktem.

Podczas wczorajszej debaty w Sejmie premier Donald Tusk apelował do posłów o „pozytywną debatę” w sprawie przystąpienia Polski do strefy euro, co stanie się możliwe, gdy Polska będzie do tego „w 100% przygotowana”. Żaden termin nie został jeszcze ustalony. Szef rządu przyznał, że może to być „zadanie na pokolenia”. Posłowie PiS-u ubolewali, że „dążąc do strefy euro, premier chce zepchnąć Polskę do państw zależnych od Komitetu Centralnego w Brukseli”.