Cover

Rekordowa liczba 244 000 imigrantów ze Wschodu, głównie z Ukrainy, przyjechała do Polski, żeby w niej legalnie pracować w 2012 r. Ale to nadal za mało, pisze gazeta, podkreślając, że wedle raportu fundacji Energia dla Europy „aby kraj się nie wyludniał, do 2050 r. powinno się tu osiedlić 5,2 mln osób”.

„Polska jednak nie robi nic, aby tych, którzy przyjadą, zatrzymać na dłużej”, ubolewa Rzeczpospolita, cytując prof. Krystynę Iglicką, demografkę i autorkę raportu. Jej zdaniem Polska nie jest krajem przyjaznym dla imigrantów, ponieważ trudno im otrzymać kartę stałego pobytu czy pozwolenie na pracę.