Cover

Po referendum ograniczającym płace szefów firm w firmach notowanych na giełdzie, Szwajcaria może się stać przykładem dla Niemiec, zauważa dziennik gospodarczy.

Gazeta stwierdza, że świat polityki i niemieckie społeczeństwo zareagowały „wyjątkowo gwałtownie na wygórowane wynagrodzenia”[menedżerów].

Niemiecka i europejska kadra kierownicza musi się liczyć z płacową rewolucją, która obniży jej zarobki, konkluduje gazeta.