Cover

Chorwacja i Słowenia zawarły 7 marca porozumienie kończące spór bankowy, który od 20 lat utrudniał stosunki między tymi krajami. Dzięki niemu Chorwacja będzie mogła też przystąpić do UE, co ma nastąpić1 lipca 2013.

Zgodnie z memorandum, które zostanie 11 marca podpisane w Lublanie przez szefów rządów obu krajów, negocjacje w sprawie wieloletniego sporu będą kontynuowane pod auspicjami Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei (Szwajcaria).

Ze swojej strony Chorwacja zobowiązała się zrezygnować z działań prawnych przeciwko słoweńskiemu bankowi Ljubljanska Banka. Do końca marca słoweński parlament ma ratyfikować traktat w sprawie przystąpienia Chorwacji do UE. Został on już zaaprobowany przez 21 z 27 państw członkowskich UE.