Cover

„Wulff: Islam jest częścią Niemiec”. 3 października, przy okazji obchodów 20. rocznicy zjednoczenia Niemiec, prezydent Christian Wulff potwierdził, że zdanie: „Jesteśmy jednym narodem”, które w 1989 r. wykrzykiwali wschodnioniemieccy demonstranci, zachowuje swą moc również wtedy, gdy się myśli o integracji cudzoziemców, donosi Berliner Zeitung. Dziennik przypomina, że sytuacja czterech milionów muzułmanów żyjących w Niemczech jest szeroko dyskutowana od czasu publikacji książkowego pamfletu Thilo Sarrazina. W ocenie Berliner Zeitung chrześcijański demokrata starał się przede wszystkim przekazać banalny komunikat: „Jesteśmy sympatycznym narodem!”.