Cover

Dziennik twierdzi, powołując się na unijne źródła, że Serbia i Kosowo doszły do porozumienia w sprawie utworzenia i uprawnień stowarzyszenia gmin zamieszkanych przez serbską większość na północy byłej prowincji Serbii.

Stosunki miedzy Serbią a Kosowem stanowią główną przeszkodę w formalnym otwarciu negocjacji akcesyjnych kraju z UE.

Porozumienie, zawarte 13 marca pod auspicjami wysokiej przedstawiciel ds. zagranicznych Catherine Ashton, która była z wizytą w Belgradzie i odwiedzi 14 marca w Prisztinę, jest jeszcze nieoficjalne, zauważa gazeta, ponieważ Belgrad i Prisztina poprosiły Unię o trochę czasu, by przygotować opinię publiczną swoich krajów do przyjętych ustępstw.