Cover

Nowy premier Joseph Muscat wziął udział w swoim pierwszym posiedzeniu Rady Europejskiej.

Socjaldemokratyczny szef gabinetu starał się przekonać opinię publiczną, że dotacje Unii Europejskiej dla Malty nie są zagrożone na skutek decyzji Parlamentu Europejskiego, który odrzucił projekt budżetu na lata 2014-2020, pisze dziennik.

Oświadczył również, że nie ograniczy się do „szczególnych więzów przyjaźni” z Wielką Brytanią i będzie się starał „poprawić stosunki z krajami takimi jak Francja – język nie powinien tu stanowić przeszkody – z krajami bałtyckimi, ale również z nowymi członkami UE takimi jak Rumunia, Bułgaria i Chorwacja”.