Cover

„Zakup kwot emisji CO2 jest jak wyrzucanie pieniędzy przez okno”, pisze w tytule Information. W ten sposób streszcza raport opublikowany 5 października przez duńską organizację pozarządową Økologiske Rad (Rada Ekologiczna), z którego to dokumentu wynika, że europejski system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) nie działa. W momencie uruchomienia systemu przedsiębiorstwom przyznano wysokie kwoty, a ich cena (15 euro za tonę emisji CO2) jest zbyt niska. W rezultacie firmy i osoby prywatne nie mają motywacji, by ograniczać własne emisje. A kryzys gospodarczy tylko dodatkowo nasilił to zjawisko. Dlatego właśnie Økologiske Rad sugeruje głęboką reformę systemu EU ETS, a trzeba by zacząć od obcięcia dzisiaj istniejących kwot.