Cover

Słowacja przekaże 80 mln euro na plan ratunkowy dla Cypru na mocy decyzji podjętej 16 marca przez eurogrupę, ale wystąpi z wnioskiem o to, żeby „w porozumieniu zawarta została klauzula gwarantująca pełniejszą wymianę informacji między Cyprem i europejskimi władzami finansowymi”, pisze Pravda.

Kwestia unijnych planów ratunkowych jest szczególnie drażliwa w kraju, w którym z powodu planu ratunkowego dla Grecji upadł w 2011 r. rząd.

Słowacki dziennik zauważa, że coraz więcej tutejszych firm (872 w marcu) traktuje Cypr jako raj podatkowy i miejsce, w którym można prać brudne pieniądze. Innym warunkiem planu ratunkowego jest podwyższenie z 10 do 12,5% podatku od przedsiębiorstw, co może sprawić – zdaniem cytowanych przez dziennik analityków finansowych – że zagraniczne depozyty chętniej będą lokowane w Holandii i na Malcie niż na Cyprze.