Cover

Kraje Unii Europejskiej zaczynają „tracić cierpliwość” do Cypru, zauważa dziennik. Eurogrupa naciskała 21 marca na cypryjski rząd, żeby przedstawił nowy plan ratunkowy gwarantujący wyłączenie z opodatkowania depozytów bankowych poniżej 100 000 euro.

Europejski Bank Centralny (EBC) oświadczył również, że jeśli do najbliższego poniedziałku nie dojdzie do porozumienia, zawieszona zostanie pomoc dla banków.

UE omawia plan B na wypadek wyjścia Cypru ze strefy euro, by uniknąć rozszerzenia się „choroby” na inne kraje, zwłaszcza na Grecję. Zakłada on wprowadzenie ograniczeń w obiegu kapitału, tak by nie doszło do masowego wycofywania pieniędzy z cypryjskich banków.