Cover

Abdullah Öcalan, przywódca Partii Pracujących Kurdystanu (PKK) wezwał 21 marca swój ruch do zaprzestania rozpoczętych w 1984 r. działań zbrojnych i do kontynuowania walki o autonomię prowincji (w południowo-wschodniej Turcji) na płaszczyźnie politycznej.

Apel Öcalana, który od chwili swojego aresztowania w 1999 r. siedzi w więzieniu na wyspie Imrali, odczytany został przez kurdyjską posłankę w Dijarbakir, stolicy tureckiego Kurdystanu, z okazji kurdyjskiego święta Nowego Roku (Nowroz).

Unia Europejska, która „udziela pełnego poparcia i wsparcia finansowego procesowi preakcesji Turcji”, „powitała z zadowoleniem” „ten ważny krok naprzód”.