Cover

Rządząca Platforma Obywatelska gotowa jest zaakceptować propozycję Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą referendum w sprawie wejścia Polski do strefy euro. W zamian PiS miałby poprzeć nowelizację Konstytucji, tak by wprowadzenie wspólnej waluty stało się możliwe.

Artykuł 227 ustawy zasadniczej głosi bowiem, że „Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej”. Jak zauważa dziennik, gdy Polska przyjmie euro, „wszystkie te kompetencje zostaną przejęte przez EBC”.

„PO liczy na to, że łatwiej będzie zawalczyć o pozytywny wynik w referendum, niż zmienić Konstytucję wbrew PiS”, wyjaśnia Gazeta Wyborcza.