Cover

Podobnego precedensu nie było od końca 2009 r., kiedy to rozpoczął się kryzys w strefie euro: zgadzając się na likwidację – drugiego pod względem wielkości na wyspie – banku Laiki, kraje eurogrupy po raz pierwszy zdecydowały się na to, żeby nie ratować instytucji udzielającej kredyty.

Po zebraniu niemiecki minister finansów Wolfgang Schäuble uznał plan ratunkowy dla Cypru za „sprawiedliwy”.