Cover

„Repatriacja kusi migrantów”, głosi tytuł w anglojęzycznym wydaniu Kathimerini. Według gazety popularność planu finansowanego przez Unię Europejską, który ma skłaniać nielegalnych imigrantów z Grecji, by dobrowolnie wracali do siebie, przerasta oczekiwania. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) doliczyła się ponad 1300 zgłoszeń, gdy tymczasem program uruchomiony na początku bieżącego roku przewidywał repatriację 450 migrantów. Trzystu chętnych jest już znowu w kraju pochodzenia; powrót każdego z nich kosztował 1300 euro. Najliczniej zgłaszali się Afgańczycy (630), a w dalszej kolejności Pakistańczycy (299) i Syryjczycy (89). Większość z nich mówi, że chce wyjechać, bo nie udało im się znaleźć pracy.