Cover

„Muzułmanin obiektem nienawiści”, oburza się Tageszeitung. Z badań przeprowadzonych przez Fundację im. Friedricha Eberta, opublikowanych 13 października, 58,4% Niemców chce ograniczenia praktyk religijnych muzułmanów w Niemczech. „Tłumaczenie, przekonywanie” nie jest już odpowiednim lekarstwem na ksenofobiczne resentymenty i trzeba, jak uważa dziennik, wyciągnąć z tego polityczne wnioski. Dodaje, że wrogość wobec muzułmanów „wyrasta z poczucia braku wpływu na proces polityczny” i jest skutkiem „materialnego wykluczenia dotykającego na co dzień wielu ludzi”. Problem można by rozwiązać poprzez zwiększenie uczestnictwa społecznego, określenie minimalnych dochodów i poszerzenie demokracji bezpośredniej, konkluduje Tageszeitung.