Cover

Nicolas Sarkozy, Angela Merkel i strategiczna gra z Rosją, pisze na pierwszej stronieRzeczpospolita o trwającym od wczoraj w Deauville szczycie z udziałem szefa państwa francuskiego, niemieckiej kanclerz oraz prezydenta Dmitrija Miedwiediewa. Chodzi o bezpieczeństwo i zacieśnienie współpracy w tej dziedzinie. Francja i Niemcy „chcą puścić w niepamięć wojnę w Gruzji i odcinanie gazu Ukrainie w imię europeizacji Rosji”, spekuluje Dziennik Gazeta Prawna. Wiele krajów, w tym Polska, obawia się, że zbliżenie z Moskwą może osłabić NATO, zwłaszcza gdyby Paryż i Berlin zaczęły ją traktować na równi z sojusznikami z Paktu i Unii. „Musimy baczyć, by nie wpuścili nam lisa do kurnika”, ostrzega w komentarzu DGP i przypomina, że jeszcze niedawno Rosja próbowała „podminowywać obie organizacje”.