Cover

Hiszpański premier wzywa do „radykalnej zmiany” unijnej polityki oszczędnościowej oraz interwencji Europejskiego Banku Centralnego, aby złagodzić skutki kryzysu w takich krajach, jak Hiszpania i Portugalia, które realizują programy zaordynowane przez Brukselę.

Mariano Rajoy chce, aby EBC zasiliła gospodarkę gotówką, podobnie jak to czyni Rezerwa Federalna USA lub Bank Japonii. Hiszpański premier zabrał głos po wypowiedzi Wolfganga Schäuble, niemieckiego ministra finansów, który stwierdził, że taki środek nie jest „właściwy”. Dziennik wzywa do „walutowej rewolucji” i wyraża opinię, że interwencja EBC mogłaby zwiększyć konkurencyjność strefy euro.