Cover

„Thatcheryzm w swojej pierwotnej formie oznaczał gospodarność, samodzielność, aspiracje, wolność w najczystszym tego słowa znaczeniu. Nawoływał też do niezłomnego, oddanego patriotyzmu”, pisze konserwatywny Daily Telegraph o zmarłej 8 kwietnia byłej premier.

„Przez całą karierę polityczną, karmiła się pogardą swoich wrogów”, odnotowuje gazeta po czym dodaje, że „jej [Thatcher] głównym osiągnięciem było uwolnienie brytyjskiego biznesu i to nie tylko spod kontroli związków zawodowych”.

„Byłaby ‘gigantem w każdej epoce’, kontynuuje dziennik ubolewając, że „w obecnych tarapatach, nie mamy nikogo na jej miarę. [...] „Jeśli Wielka Brytania jest nadal wielka, to właśnie dzięki tej najwspanialszej Brytyjce”.