Jak informuje EUobserver pięć największych potęg gospodarczych Europy – Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Hiszpania – podpisało umowę w sprawie automatycznego przekazywania informacji dotyczących posiadaczy kont bankowych. Te procedury mają pomóc w walce z oszustwami podatkowymi.

Nowa umowa „zwiększa presję” na Austrię i Luksemburg, aby zrezygnowały z weta wobec podobnego porozumienia obejmującego całą UE. Ministrowie finansów z pięciu państw w piśmie do Algirdasa Šemety, unijnego komisarza ds. podatków, stwierdzili, że uzgodnili program pilotażowy, na podstawie amerykańskiej ustawy w sprawie dopełniania obowiązków podatkowych Foreign Account Tax Compliance Act, która zobowiązuje banki do powiadamiania instancji skarbowych Stanów Zjednoczonych o wszystkich klientach będących obywatelami tego kraju. Jak wyjaśnia EUobserver

Wprowadzenie podobnych przepisów w całej UE było do tej pory wstrzymywane przez Austrię i Luksemburg, którym to krajom zleży na zachowaniu tajemnicy bankowej dla klientów krajowych i zagranicznych. [...] Upadek systemu bankowego na Cyprze – którego zasoby, podobnie jak Luksemburga, wielokrotnie przekraczały PKB kraju – oraz szereg rewelacji dotyczących modelu bankowości zagranicznej (offshore) zwiększyły presję na Austrię i Luksemburg, aby zmieniły swoją postawę. Luksemburg już zasygnalizował „gotowość”podjęcia rozmów w sprawie tajemnicy bankowej.

Jak zauważa hiszpański dziennik ABC „nie jest to błaha decyzja” –

oznacza bowiem zdecydowany postęp w walce z oszustwami podatkowymi, a więc także z europejskimi rajami podatkowymi [...], ale rzeczywistość podatkowa tego kontynentu jest uparta i każdy krok naprzód dokonywany przez Brukselę jest bardzo uciążliwy, gdyż jak każda decyzja, nawet najbłahsza, wymaga jednomyślności – co okazuje się w praktyce niemożliwe, bo niektóre kraje Europy, jak właśnie Luksemburg czy Austria, prowadzą politykę opartą w dużej mierze na zachowaniu tajemnicy bankowej, co oznacza ogromne zyski dla banków, jak i dla ich klientów.