Cover

Z raportu przygotowanego przez hiszpański rejestr ksiąg wieczystych dotyczącego skutków niespłacania przez hiszpańskie gospodarstwa domowe kredytów hipotecznych, banki w Hiszpanii wszczęły w 2012 r. 65 000 postępowań egzekucyjnych, które dla 39 000 rodzin zakończyły się utratą mieszkania.

W jednej trzeciej postępowań (14 200) wynegocjowano tzw. zapłatę w naturze, która zwalnia niewypłacalnych dłużników z obowiązku spłaty pożyczki po eksmisji.