Cover

Wybory 12 posłów, którzy będą po raz pierwszy reprezentować Chorwację w Parlamencie Europejskim po przystąpieniu, 1 lipca, tego kraju do UE, wygrała koalicja pod wodzą prawicowej Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej (HDZ). Zdobyła ona 32,87% głosów i 6 mandatów. Koalicja zaś, na której czele stoi Socjaldemokratyczna Partia Chorwacji (SDP) premiera Zorana Milanowicza, uzyskała 5 mandatów (32,07% głosów), a koalicja Partii Pracy 1 mandat (5,76% głosów).

Najwięcej głosów pośród członków prawicowej koalicji (blisko 26%) zdobyła eurofobiczna kandydatka Ruža Tomašič, przywódczyni chorwackiej Partii Pracy Ante Starčewicza.

Dziennik uważa, że najgorszy wynik Milanowicza od wyborów parlamentarnych 2007 r. należy tłumaczyć „rozczarowaniem wyborców centrowych spowodowanym brakiem konkretnych efektów polityki rządu”. Zdaniem gazety niską frekwencję wyborczą (20,8%) przypisać trzeba „brakowi wiedzy o kandydatach oraz nieprzekonującej kampanii”, która koncentrowała się na pobocznych kwestiach, takich jak zarobki parlamentarzystów czy też ich znajomość języka angielskiego.