Cover

Chociaż zarówno przemysł, jak i samochody od dziesięciu lat powinny mniej zanieczyszczać środowisko, wzrost natężenia ruchu w Belgii w tym samym okresie unieważnia pozytywne skutki zmian.

W istocie to już nie przemysł, ale samochody – w szczególności samochody z silnikami Diesla, którymi są prawie wszystkie wozy firmowe – stały się według raportu rządowego głównym źródłem emisji cząstek rakotwórczych.

Gazeta opublikowała przy okazji mapę Europy, która pokazuje, że najwyższe wskaźniki natężenia tlenków azotu – gazów cieplarnianych występują w Belgii, Holandii, w regionie Paryża i w północnych Włoszech.