Cover

„Co zrobić w sytuacji, w której obcokrajowcy mają tylko osiemnaście miesięcy, aby zdecydować o przyszłości swoich aktywów (lub dochodów) posiadanych w Luksemburgu, które mają zostać przekazane rządom innych państw?”, zastanawia się dziennik.

Podczas gdy UE dąży do zniesienia tajemnicy bankowej, Wielkie Księstwo zgodziło się na wymianę informacji bankowych z innymi państwami członkowskimi od 2015 r.

„Luksemburski sektor bankowy zmienił swoją strategię i utrzymuje, że koncentruje się teraz na zamożnych klientach zagranicznych, którzy mają aktywa niebudzące wątpliwości w kwestiach podatkowych”, zauważa gazeta.