Cover

Hiszpański parlament przyjął 18 kwietnia wyłącznie dzięki głosom prawicowej partii rządzącej PP nową ustawę przeciwko eksmisjom z mieszkań osób nie będących w stanie spłacić kredytów hipotecznych.

Tekst ustawy zakłada zawieszenie eksmisji w niektórych przypadkach, takich jak niezgodne z prawem klauzule umowy, na mocy decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Stwarza on również możliwość ponownego negocjowania przez kredytobiorcę spłaty długu, wykluczając jednak świadczenie w naturze. Wprowadzenia takiej procedury, pozwalającej na zaprzestanie spłaty długu po eksmisji, domagała się Ludowa Inicjatywa Prawna (ILP). Projekt został przedstawiony w parlamencie przez Platformę Ofiar Hipotek (PAH) i poparty 1,4 mln podpisów. Dlatego właśnie opozycyjna partia socjalistyczna PSOE nie zagłosowała za projektem ustawy.