Cover

„Hiszpania skłania UE do zbliżenia z Kubą”, pisze na pierwszej stronie dziennik Público. Po propozycjach nowej szefowej MSZ Hiszpanii, Trinidad Jiménez, Wspólnota zgodziła się wczoraj nawiązać dialog z Hawaną. To „dyplomatyczny zwrot”, uważa portugalski dziennik. „Unia dała Kubie dwa miesiące na osiągnięcie normalnych dwustronnych stosunków dowodzących demokratycznej otwartości” i zwróciła się do Catherine Ashton o „sprawdzenie, czy niedawne uwolnienie 42 więźniów politycznych rzeczywiście otwiera nowy okres reform na wyspie”. W grudniu UE ma rozważyć, czy „stosunki mogą zostać znormalizowane”. Oficjalne wspólne stanowisko wobec Kuby nie zostało jednak wycofane [tzw. Common Position zakłada, że demokratyczne reformy muszą poprzedzić poprawę wzajemnych relacji]. Konserwatywna gazeta ABC patrzy na sprawę inaczej i uznaje, czemu wyraz daje na swojej pierwszej stronie, że „Hiszpania nie przekonała Unii do rezygnacji z dotychczasowej polityki wobec Kuby”, jako że Bruksela w najbliższych miesiącach będzie tylko sondować możliwość zmiany oficjalnego wspólnego stanowiska.