Cover

Austriaccy konserwatyści zachowali pozycję dominującej siły politycznej w landzie po wyborach regionalnych z 27 kwietnia. Chadecka Austriacka Partia Ludowa (ŐVP) uzyskała wprawdzie 39,6% głosów, niemniej jest to najgorszy wynik tego ugrupowania w Tyrolu.

Socjaldemokraci (SPŐ) uplasowali się na drugim miejscu z wynikiem 13,8% głosów. To również ich najgorszy wynik w historii.

Obie partie wyprzedzają Zielonych (12,1%) i „Naprzód Tyrol” [partię utworzoną przez dysydentów z ŐVP] (9,3%). Skrajna prawica (FPŐ) uzyskała 9,6% głosów, czyli mniej niż w poprzednich wyborach w 2008 r. (-2,8%).