Cover

Przed 70. rocznicą tragedii wołyńskiej duchowni wspólnot chrześcijańskich zgromadzeni w działającej na Wołyniu Radzie Kościołów piszą orędzie wzywające Polaków i Ukraińców, aby raz jeszcze powiedzieli: „Przebaczcie nam i my wam przebaczamy, a łańcuch zła, który ciągnął się tyle stuleci, przerwijmy dobrymi uczynkami”.

W tragicznych wydarzeniach z lat 1943–1944 zginęło z rąk ukraińskich nacjonalistów do 100 tys. Polaków, a w akcjach odwetowych do 20 tys. Ukraińców.

Gazeta Wyborcza zauważa, że

to orędzie jest bezprecedensowe […] i ma szansę obniżyć temperaturę lipcowych obchodów rocznicy Wołynia, które zawsze są trudną próbą dla stosunków polsko-ukraińskich