Cover

Czterdziestosześcioletni Wilhelm Aleksander zasiądzie jutro na tronie Holandii jako następca swojej matki królowej Beatrix.

Dla Belgów intronizacja ta może być „czymś w rodzaju próby generalnej”, ponieważ „od kilku miesięcy krążą pogłoski na temat abdykacji Alberta II na rzecz syna Filipa”. Słychać głosy, że król jest zmęczony, a „książę chciałby jak najszybciej objąć tron”.

Tymczasem, według belgijskiego dziennika

perspektywa kataklizmu politycznego, jakim może się okazać wieczór głosowania do parlamentu 25 maja 2014 r., jeszcze bardziej komplikuje zmianę warty, która już od lat budzi pytania, na przykład w sprawie zdolności Filipa do wypełniania roli króla.

Ale rozbieżności między dwoma krajami powodują, że „porównywanie wstępowania na tron tutaj i tam wydaje się nie do końca celowe”.