Cover

Sprawa domniemanej korupcji, która spowodowała dymisję Johna Dallego, byłego europejskiego komisarza ds. zdrowia i ochrony konsumentów zwraca się teraz przeciwko Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), która to instancja podejmowała działania śledcze w tej sprawie.

Times of Malta zauważa, że dochodzenie OLAF jest kwestionowane przez komitet nadzoru tego urzędu. Jego raport, z którym dziennik pobieżnie się zapoznał „jest przechowywany w sejfie Parlamentu Europejskiego”. Wygląda na to, że „pracownicy OLAF działali nielegalnie, kiedy przesłuchiwali Zammita” i że „OLAF przekroczył swoje uprawnienia”, na przykład „domagając się od władz Malty nagrywania rozmów podejrzanych”.

Z czego by wynikało, że akta sprawy wytoczonej przez OLAF przeciwko Dallemu „bazują na rozmowach telefonicznych”, jak to stwierdza tytuł artykułu opublikowanego 29 kwietnia na pierwszej stronie gazety, która wyjawia, że „jasne i szczegółowe dowody”, na których opierają się sformułowane przez OLAF zarzuty działalności korupcyjnej wobec Dallego mają źródło w m.in. w zapisach serii rozmów telefonicznych między nim, biznesmenem Silvio Zammitem i jego współpracownikiem Kimberleym Gayle „bezpośrednio przed, po lub tego samego dnia, kiedy odbywały się kluczowe spotkania ’na temat’ rozbieżności między tym, co Dalli powiedział śledczym a odkrytymi przez nich faktami”.

Dalli został zmuszony do dymisji w październiku ubiegłego roku, po tym, gdy OLAF odkryła, że blisko z nim związany Zammit zaproponował szwedzkiemu producentowi tytoniu, aby interweniował w jego sprawie u Komisarza UE, w zamian za dużą sumę pieniędzy.

Jednakże, według Times of Malta, raport OLAF w sprawie przeprowadzonego przez niego dochodzenia, który został wczoraj częściowo opublikowany przez Malta Today

nie zawiera jednoznacznych dowodów na to, że były komisarz UE miał świadomość, rzekomej łapówki wymaganej ponoć od lobbystów tytoniowych.