Cover

Wiek przejścia na emeryturę nie będzie już sztywno określony na 65 lat. W przyszłości może zależeć od wydolności systemu ubezpieczeń społecznych – tak stanowi projekt ustawy, który będzie dziś omawiany na posiedzeniu Rady Ministrów.

Rząd Pedro Passosa Coelho obiecał wierzycielom z „trójki” (UE-EBC-MFW), że ograniczy w latach 2014–2016 wydatki publiczne o 4,7 mld euro. Ma przyjąć pakiet radykalnych posunięć zmierzających do ograniczenia deficytu do 5,5% PKB w bieżącym roku, do 4% w 2014 r. i do 2,5% w kolejnym.

Państwo zamierza zlikwidować w najbliższych trzech latach 20 000 miejsc pracy w służbie publicznej. W 2014 r. powinno zaoszczędzić 1,3 mld euro dzięki cięciom wydatków na świadczenia publiczne i emerytury.